Obchodní podmínky

společnosti se sídlem:

Fabián-Dobříš,

Anenská 1892,263 01 Dobříš

identifikační číslo:47059991

DIČ: CZ7602021152

email: obchod@koupelny-stavebniny.cz

tel.: +420 318 520 333

Číslo bankovního účtu je : 208988337 / 0600 GE Money Bank

Kupující učiněním objednávky na elektronickém obchodě www.koupelny-stavebniny.cz akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží tohoto obchodu. Kupující se odesláním objednávky zavazuje k převzetí objednaného zboží a zaplacení kupní ceny. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, dále se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.koupelny-stavebniny.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. OBJEDNÁVKY

Objednávky může kupující posílat nonstop. Objednávat můžete v našem e-shopu jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku a e-mailem.
Předmětem obchodu je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
Prodávající si vyhrazuje právo stanovit odlišnou cenu pro internetový obchod a jeho kamenné pobočky. Při nákupu v kamené pobočce nemá kupující právo vyžadovat cenu zveřejněnou v internetovém obchodu.
Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky z internetového obchodu www.koupelny-stavebniny.cz Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

-V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

-Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

-Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

V souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. můžete jako fyzická osoba do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit na adresu provozovatele e-shopu za následujících podmínek: Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou). Zboží nesmí jevit známky opotřebení. Zboží pošlete na adresu e-shopu -ne dobírkou!. Při odstoupení od kupní smlouvy nás kontaktujte písemně nebo e-mailem a uveďte číslo faktury od dodaného zboží.

- Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně na jím uvedené číslo bankovního účtu nebo dle vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti dnů od přijetí vráceného zboží. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.U zboží nesmí být zmenšen jeho objem nebo jeho počet.

- Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

- Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku (výrobce změnil obal) není možné. Závazný je vždy název zboží a specifikace, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

-Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete v době před odesláním zboží zrušit i bez udání důvodu, a to telefonicky nebo e-mailem. Je potřeba sdělit číslo objednávky, jméno, e-mail a případně popis objednaného zboží.

5. DODACÍ PODMÍNKY
Po obdržení objednávky od kupujícího, zašle prodávající v nejkratší době informaci o přijetí objednávky e-mailem. Zboží skladem doručujeme nejpozději do 5 pracovních dní, datum dodání v pracovních dnech si zákazník zvolí sám . V případě, že objednané zboží není skladem,se s Vámi telefonicky spojíme na zadané číslo a budeme Vás informovat, zda je zboží skladem, ověříme zadané údaje a dohodnem možný termín dodání, který Vám vyhovuje, nebo pokud ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.Při objednávce zboží přímo od výrobce (které není na centrálním skladě) je dodací lhůta 2 - 3 týdny, termín dodání si upřesní zákazník.

Při objednání zboží do 11:00 hod., Vám bude skladové zboží dodáno následující pracovní den. Společnost Fabián - Dobříš, s. r. o. nenese odpovědnost za prodlení v dodání způsobené přepravcem.

Cena poštovného se bude účtovat podle cen přepravních společností, které v objednávce zvolíte.

Dodávka zboží bude vybrána kupujícím a může probíhat těmito způsoby:

přepravní službou do 30kg 149,-Kč + balné, dobírka Kč 50,-,nebo dle aktuální nabídky.

Nad 30 kg, u sprchových koutů a van Vás bude kontaktovat náš obchodník a vypočte Vám cenu dopravy.

Pokud nebude zásilka doručena kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena přes obchod www.koupelny-stavebniny.cz je nutné v co nejkratší době kontaktovat prodávajícího.
Doprava za zboží doručované na adresu ve Slovenské republice je účtována individuálně.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsoby platby:

Platba v hotovosti - Při návštěvě naší kamenné prodejny můžete v hotovosti zaplatit zboží, které si vyzvednete osobně, nebo bude následující pracovní den doručeno na adresu dle Vašeho přání.

Platba převodním příkazem na bankovní účet – na účet 208988337/0600 vedený u GE Money Bank Po telefonnické dohodě pošleme e-mailem fakturu, kterou dle částky, čísla účtu a variabilního symbolu uhradíte na náš bankovní účet. Zboží skladem je možné dodat následující pracovní den po připsání částky na náš účet, nebo kterýkoli jiný pracovní den, který si určí sám zákazník.

Dobírka – Naše zákazníky vždy telefonicky kontaktujeme.  Po dohodě jsou e-mailem zaslány zálohová faktura a faktura v hotovosti. Záloha tvoří 10 - 30% z celkové částky objednávky*a slouží jako oboustranný závazek o dodání a převzetí objednávky. Zálohovou fakturu podle částky, čísla účtu a variabilního symbolu uhradíte na náš bankovní účet a zboží může být dodáno následující den po připsání částky na náš účet, nebo kterýkoli jiný den, který si sami určíte. Při dodání zboží doplatíte zástupci dopravní společnosti zbylou částku dle faktury v hotovosti.

*Při objednávce zboží přímo od výrobce činí výše zálohy minimálně 50% z celkové částky a dodání proběhne 2 - 3 týdny od připsání zálohy na náš bankovní účet, přesný termín si pak určí zákazník

 
7. CENY ZBOŽÍ
Všechny ceny uvedené v shopu www.koupelny-stavebniny.cz jsou uvedeny s DPH. Firma Fabián-Dobříš je plátcem DPH. Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude zákazník o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována

8. ZÁRUKA A REKLAMACE
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny.
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takové zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (telefonicky nebo emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

Záruka se nevztahuje:
- na vady vzniklé běžným opotřebením
- na vady vzniklé nesprávným požitím výrobku
- na vady vzniklé nesprávným nakládáním či skladováním výrobku
- Při nevyzvednutí vyřízené reklamace do 14-ti dnů po termínu vyřízení nebo při nevyzvednutí výrobku v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné či za případnou opravu domluvenou s kupujícím. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Postup při reklamaci:
- k reklamaci je nutné připojit průvodní dopis s popisem závady
- zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na naší adresu
- kupující je povinen prokázat oprávněnost nároku na vyřízení reklamace, tj. kromě
vytknutí vady doložit i místo, cenu a dobu zakoupení zboží. K tomuto účelu je nejvhodnějším dokladem záruční list, pokud byl vystaven, či prodejní doklad, i bez těchto dokladů je však doložit zakoupení jiným věrorodným způsobem.

Zakoupené výrobky jsou určeny k montáži odborným servisem.

Vaši reklamaci vyřídíme bez odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
tedy převzetí zboží naší firmou.

9. OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel internetového obchodu www.koupelny-stavebniny.cz se zavazuje k níže uvedenému:
Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace